อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

สินไซ โดย อ โสโชค สู้โนนตาดส่วนที่จะให้แสดงส่วนที่เหลือ

0 ความคิดเห็น: