อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ผู้เฒ่าหัวตกหมอน โดย อ.โสโชค
0 ความคิดเห็น: