อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

เต้ยโขง โดย อ โสโชค สู้โนนตาด




0 ความคิดเห็น: