อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

รำผีฟ้าหรือแม่ศรีเมือง โดย อ.โสโชค
0 ความคิดเห็น: