อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

เดี่ยวพิณ ลายเต้ย โดยพ่อบุญมา เขาวง



0 ความคิดเห็น: