อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

รำภูไทฟ้อนภูไททางน้อย อ. โสโชค


0 ความคิดเห็น: