อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลายการเต้นก้อน โดยพ่อทองใส ทับถนน

สำเนียงการดีดพิณที่ไพเราะมากๆครับ0 ความคิดเห็น: