อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โน้ตพิณลายเซียงดื้อหยอกสาว

 
(มี มี ลา มีฟาลา มีมี

มี มี ลา มีฟาลา มีมี
เร ที เร มีฟามีเร ที ที
เร ที เร มีฟามีเร ที ที
เรลา ที ลา มี ซอลลาทีลาซอล
มีซอล ลา ที มีที ลาซอล
มีเร มี ฟา มี ลา ซอลฟามี)
มีเร มี ฟา มี ลา ซอลฟามี ...จบบบ0 ความคิดเห็น: