อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลายลมพัดพร้าว


สอนพิณลายลมพัดพร้าว โดย อาจารย์โสโชค สู้โนนตาด

0 ความคิดเห็น: