อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

พิณลายน้ำโตนตาด

ขอขอบคุณมือพิณทุกท่านที่สร้างสรรค์เสียงดนตรีอันไพเราะ ช่วยสืบทอดความเป็นอีสานเอาไว้ ขอให้ทุกๆท่านมีความสุข เจริญก้าวหน้าทุกคนครับ
0 ความคิดเห็น: