อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โปงลางบรรเลง - ภูไทเข็นฝ้าย


0 ความคิดเห็น: