อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

หมอลำเรื่อง ค่าน้ำนม

หมอลำเรื่อง ค่าน้ำนม - คณะพิณแคนอีสาน
ค่าน้ำนม ตอนที่ 1


ค่าน้ำนม ตอนที่ 2

ค่าน้ำนม ตอนที่ 3


0 ความคิดเห็น: