อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

หมอลำเรื่อง นางนกกระยางขาว

หมอลำเรื่อง นางนกกระยางขาว - คณะเพชรอุบล
นางนกกระยางขาว 1


นางนกกระยางขาว 2


0 ความคิดเห็น: