อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โปงลางบรรเลง - ทุงกุลาร้องไห้

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน บรรเลงโปงลางกุลาร้องไห้
ส่วนที่เหลือ

0 ความคิดเห็น: