อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

กีตาร์บรรเลงพิณ เพลงฮักผัวเขา

เห็นว่าน่าสนใจและน่าศึกษาจึงนำมาเก็บไว้ครับ

0 ความคิดเห็น: