อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

กีตาร์บรรเลงพิณ เพลงกุหลาบแดง

ผลงานสร้างสรรค์ของAnalogmanครับ

1 ความคิดเห็น: