อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลำล่อง บุญหรือกรรม-หอมหวน นวลจันทร์

สะท้อนทุกชีวิตมนุษย์เรา เป็นคำติ คำเตือน คำสอนอย่างดี ฟังแล้วทำให้คิดใคร่ครวญได้ดีขึ้น

2 ความคิดเห็น: