อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลำเรื่องต่อกลอน - ผาแดงนางไอ่

ลำเรื่องต่อกลอน - ผาแดงนางไอ่ - คณะฟ้าสีคราม
ลำเรื่องต่อลอน - ผาแดงนางไอ่ 01


ลำเรื่องต่อลอน - ผาแดงนางไอ่ 02


ลำเรื่องต่อลอน - ผาแดงนางไอ่ 03

ลำเรื่องต่อลอน - ผาแดงนางไอ่ 04

ลำเรื่องต่อลอน - ผาแดงนางไอ่ 05

ลำเรื่องต่อลอน - ผาแดงนางไอ่ 06

ลำเรื่องต่อลอน - ผาแดงนางไอ่ 07

ลำเรื่องต่อลอน - ผาแดงนางไอ่ 08

0 ความคิดเห็น: