อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลำซิ่ง-ศรีจันทร์ วัชราภรณ์


0 ความคิดเห็น: