อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ตลกเพชรพิณทอง

นกกะซุมขาว - เพชรพิณทอง 01

นกกะซุมขาว - เพชรพิณทอง 02

0 ความคิดเห็น: