อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลำกลอน - เดชา นิตะอินทร์ & หนูรง ชัยพัฒน์

ลำประชันกลอน - เดชา นิตะอินทร์ & หนูรง ชัยพัฒน์ 01

ลำประชันกลอน - เดชา นิตะอินทร์ & หนูรง ชัยพัฒน์ 02

2 ความคิดเห็น: