อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

มือพิณสันติภาพ ลูกชาย อ.โสโชค
0 ความคิดเห็น: