อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ใชกีตาร์เล่นลายพิณ

มาดูวีดีโอการใช้กีตาร์ตั้งสายแบบกีตาร์ธรรมดาเล่นลายพิณครับ เผื่อเป็นแนวทางในการฝึึก


0 ความคิดเห็น: