อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลำล่อง

ป. ฉลาดน้อย

0 ความคิดเห็น: