อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

บรรเลงพิณผู้เฒ่าพาซิ่ง

ม่วนๆกันจักบาดโลดพี่น้อง

0 ความคิดเห็น: