อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

VDO พิณ

สอนพิณโดย อ.โสโชค สู้โนนตาด
สอนพิณโดยบ่าวพนมไพร
พิณซิ่งสุดมันส์
บรรเลงพื้นเมืองอีสาน อ.ทองคำ มีลาภ
วงพาแลงบางมด
สอนพิณ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm
ลีลาการดีดพิณของ อ.ทองใส ทับถนน
ลายลำเพลิน โดยอาจารย์แต๊ก
บรรเลงพิณโดย อาจารย์ตุ๋ย เมืองอุดร

0 ความคิดเห็น: