อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

สอนพิณ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm

สอนพิณ๑ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm


สอนพิณ๒ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm


สอนพิณภูไทกาฬสินธุ์ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm


สอนพิณลมพัดพร้าว โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm


สอนพิณศรีโครตบูรณ์ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm


สอนพิณพิณกลองยาว โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm


สอนพิณ๘ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm


สอนพิณลายลำเพลิน โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm


สอนพิณลายลำเพลินโบราณ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์ phin lesson by Mr Berm

0 ความคิดเห็น: