อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

โน้ตพิณ,ลายพิณ

สำหรับเสียงพิณประกอบของโน้ตแต่ละลายดูได้ในมวดวีดีโอครับ
ลายพิณและการตั้งสาย
คอร์ดพิณ
ลายการบรรเลง
โน้ตลายลมพัดพร้าว อ.โสโชค
โน้ตลายเต้ยธรรมดา อ.โสโชค
โน้ตลายเชียงคานรำลึก อ.โสโชค
โน้ตลายเซิ้งกระเบียน อ.โสโชค
โน้ตลายเซียงดื้อหยอกสาว อ.โสโชค
โน้ตลายเต้ยโขง อ.โสโชค
โน้ตลายเต้ยหัวดอนตาล อ.โสโชค
โน้ตลายแห่ปราสาทผึ้ง อ.โสโชค
โน้ตลายแมงภู่ตอมดอก อ.โสโชค

0 ความคิดเห็น: