อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลายพิณ,การตั้งสายพิณ

ลายพิณ หมายถึง กลอนของพิณ หรือเพลง เช่น ลายลำเพลิน ลายสุดสะแนน ลายกาเต้นก้อน เป็นต้น ลักษณะการตั้งลายพิณนั้นสามารถตั้งได้หลายวิธีตามโอกาสที่จะนำไปใช้บรรเลงของแต่ละคน สามารถแบ่งออกได้ 4 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ

1. การตั้งลายพิณแบบลายลำเพลิน
การตั้งสายพิณแบบนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะสามารถบรรเลงได้ง่าย เสียงทุ้มให้ความสนุกสนาน เสียงที่ตั้งสามารถตั้งได้ดังนี้
สายที่ 1 เป็นเสียง มี
สายที่ 2 เป็นเสียง ลา
สายที่ 3 เป็นเสียง มี (ต่ำ)

2. การตั้งลายพิณแบบเซิ้ง
การตั้งลายพิณแบบนี้จะเล่นยาก และสามารถเล่นได้ทั้งลายลำเพลินและเพลงรวมทั้งการจับคอร์ดพิณได้ เสียงที่ตั้งสามารถตั้งได้ดังนี้
สายที่ 1 เป็นเสียง เร
สายที่ 2 เป็นเสียง ลา
สายที่ 3 เป็นเสียง มี (ต่ำ)

3. การตั้งลายพิณแบบสายคู่
การตั้งสายพิณแบบนี้ ให้เสียง 2 เสียงเหมือนกัน สามารถตั้งสายได้ดังนี้
สายที่ 1 เป็นเสียง เร
สายที่ 2 เป็นเสียง เร
สายที่ 3 เป็นเสียง มี

4. การตั้งลายพิณแบบสุดสะแนน
สามารถตั้งสายพิณได้ดังนี้
สายที่ 1 เป็นเสียง เร
สายที่ 2 เป็นเสียง ที
สายที่3 เป็นเสียง มี (ต่ำ)

จาก http://std.kku.ac.th

0 ความคิดเห็น: