อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ครูพิณ

อ.ทองใส ทับถนน อุบลราชธานี

0 ความคิดเห็น: