อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ซาวด์เสียงพิณโดย อ.ทองใส ทับถนน

ทองใส ทับถนน - ทุ่งกุลาร้องไห้(เดี่ยวพิณ)


ทองใส ทับถนน - สาวน้อยสะกิดแม่(เดี่ยวพิณ)

ทองใส ทับถนน - เซิ้งแห่บ้องไฟ


ทองใส ทับถนน - เซิ้งภูไท


2 ความคิดเห็น:

  1. มีไฟล์ให้โหลดไหมครับ อยากได้ไปหัด

    ตอบลบ
  2. ไพเราะมาก ผมเป็นคนอีสานที่อยากให้เสียงพิณกังวาลไปไกลครับ

    ตอบลบ