อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

กะปูตาม


แหย่กะปูตาม


ปูตามจากเน็ต

นี่คือปูน้ำจืด บ้ามผมเอิ้นปูตาม บางบ้านเอิ้นปูหิน โตใหญ่ๆอาจสิส่ำกำปั้นพุ้นเด้อ อาศัยอยู่นำห้วยอยู่นำก้อนหิน โขดหิน หรือนำขอนไม้กะมีคือกัน แต่ก่อนนี้อยู่ไห่ผมหลายๆหาได้ง่ายๆล่ว่าสิเป็นหาไง้เอานำก้อนหินในห้วย หรือว่าสิแหย่เอา กะบ่มีหยังหลายเอาปลาแดกมัดใส่ไม้แน่นๆ แล้วกะแหย่ไปในฮูในหลืบหิน ถ่ามีปูมันกะสิหนีบกั๊บ อิอิ กะค่อยๆดึงออกมา โตใหญ่ๆมันกะดึงแฮงคือกันเด้อล่ะมันกะบ่ยอมปล่อยง่ายๆคือกัน
พอค่อยๆดึงมันออกมาแล้วกะคุบเอาเด้อ ระวังมันหนีบมีล่ะ แต่ว่ายามหัวลมสิเบิดฝนสิเข้าหน้าหนาวมันสิไปไสของมันกะบ่ฮู้ เคยหย่างเก็บเอาๆ มันหย่างล่องน้ำนำห้วยแหม ได้มาแล้วกะป่นเด้อ หรือสิลาบกะแล้วแต่
แซบคือกัน กะดองกะจี่ไปเด้อแล้วเอาข้าวจ้ำ เทิงมันเทิงหอม คิดฮอดบ้านเด้ แค่นี้ก่อนเด้อครับ

0 ความคิดเห็น: