อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ลายเต้ยธรรมดา

ลายที่2ลายเต้ยธรรมดา
เป็นไงบ้างครับสำหรับลายลมพัดพร้าว หลังจากลองหัดแล้วไกล้ความจริงหรือยังครับ ส่วนผมก็พอได้ครับแต่ยังไม่คล่องวันนี้ผมนำลายเต้ยธรรมดามาให้ฝึกกัน เพราะว่าฝึกลายเดียวนานๆอาจจะเบื่อเอาง่ายๆ วันนี้ไปเจอวีดีโอมาครับเอามาฝาก มาเริ่มกันเลยครับ(ลา มี ลามีซอลโด
เรมี ลาซอล ลาซอลเรมี
ลาซอลซอลลาทีลาซอลมี ซอล..
เร ลา โด.... เร มีซอลลา
ลามีซอลโดลาซอลมี
มีซอลเรโดลาเรโด
ซอล มีซอลเร มีโด ลาซอล
ลาซอลลามีซอลเร โดลาโดเรลาโด
ลาโด มีเร โดลาโด
ลาโด มีเร โดลาโด)


0 ความคิดเห็น: