อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

สอนพิณโดยบ่าวพนมไพร


ลายลำเพลิน-บ่าวพนมไพรเพลงชายอิสระ อิอิลายสุดสะแนน-บ่าวพนมไพร
0 ความคิดเห็น: