อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

พิณบรรเลง

บรรเลงพิณอีสานปกทอง16-1 โดย พ่อทองใส ทับถนน
บรรเลงพิณอีสานปกทอง16-2
โดย พ่อทองใส ทับถนน
0 ความคิดเห็น: