อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

ฝึกเล่นพิณ

การฝึกเล่นพิณ
ประวัติความเป็นมาของพิณ
การตั้งสายพิณ
ลายแรกกับการฝึกเล่นพิณ
ลายเต้ยธรรมดา
ลายสาวสะกิดแม่
ลายเซิ้งดำนา

รำภูไทฟ้อนภูไททางน้อย อ. โสโชค สู้โนนตาด
บายศรีสู่ขวัญ โดย อ.โสโชค สู้โนนตาดลายรำโปงลาง อ.โสโชค สู้โนนตาด
สอนพิณโดยบ่าวพนมไพร

0 ความคิดเห็น: