อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

5

 บรรเลงโปงลาง - แหย่ไข่มดแดง
โปงลางบรรเลง - แมงภู่ตอมดอก
โปงลางบรรเลง - นารีศรีอีสาน
โปงลางบรรเลง - น้ำโตนโสก
โปงลางบรรเลง - ฟ้อนโหวด
โปงลางบรรเลง - ภูไทเข็นฝ้าย
โปงลางบรรเลง - ศรีโคตรบูรณ์
โปงลางบรรเลง - สังข์สินชัย
โปงลางบรรเลง - เซิ้งกระติ๊บ
โปงลางบรรเลง - เซิ้งดอกคูณ
ลายฝึกซ้อมลำเพลิน+โน๊ต อ.แต๊ก
แจกซาวด์กลองเบสสำหรับฝึกพิณ
หน้า 1 2 3 4 5

0 ความคิดเห็น: