อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

3

โน้ตพิณลายลมพัดพร้าว
โน้ตพิณลายเต้ยธรรมดา
โน้ตพิณลายเชียงคานรำลึก
โน้ตพิณลายเซิ้งกระเบียน
โน้ตพิณลายเซียงดื้อหยอกสาว
โน้ตพิณลายเต้ยโขง
โน้ตพิณลายเต้ยหัวดอนตาล
โน้ตพิณลายแมงภูตอมดอก
โน้ตพิณลายแห่ปราสาทผึ้ง
เมดเล่ย์เบรคแตก
หย่าวพิณ อ. ทองคำ
ใชกีตาร์เล่นลายพิณ
การตั้งสายพิณสี่สาย
ลีลาการดีดพิณของ อ.ทองใส ทับถนน
ลายลำเพลิน โดย อาจารย์แ๊ต๊ก
บรรเลงพิณ โดยอาจารย์ตุ๋ย เมืองอุดร
บรรเลงพิณสะออน
บรรเลงพิณผู้เฒ่าพาซิ่ง
บรรเลงหย่าวลำซิ่งเบรกแตก
บรรเลงพิณเมดเล่ย์ ชุดที่ 3
บรรเลงพิณซิ่ง
พิณแคนหมอลำ
ลำเข็ญฝ้าย
เซิ้งบั้งไฟตะไล
แมงตับเต่า
รำแพรวา
รำไทยพวน
หน้า 1 2 3 45

0 ความคิดเห็น: