อีสานจะไม่สิ้นมนต์ขลัง หากทุกคนรวมพลังสืบสานประเพณีไว้

2

เพลงพิณม่วนๆ
พิณซิ่ง ซาวด์พิณ ลำซิ่ง
พิณอมตะ9(1)
พิณอัมตะ9(2)
รวมสอนพิณโดย อ. โสโชค
พิณอมตะ6
เมดเล่ย์คู่ขวัญ-คู่ฮิต สาธิต-เดือนเพ็ญ
เมดเลย์มหามันส์ เฉลิมพล มาลาคำ
พิณซิ่งสุดมันส์
พิณบรรเลงพื้นเมืองอีสาน อใทองคำ มีลาภ
ปราชญ์เดินดิน ทองใส ทับถนน เสียงพิณแห่งอีสาน
การฝึกเล่นพิณ
การดีดพิณ
ซาวด์เสียงพิณ,เพลงพิณ
โน้ตพิณ,ลายพิณ
ลายพิณ,การตั้งสายพิณ
VDO พิณ
ซาวด์เสียงพิณโดย อ.ทองใส ทับถนน
ประวัติ อ.ทองใส ทับถนน
ครูพิณ
วงพาแลงบางมด
สอนพิณ โดย เบิ้ม สุพรรณิการ์
ซาวด์ดนตรีแห่ม่วนๆแห่พิณลำซิ่ง 2009ศรีจันทร์-บัวผัน ชุด3
หน้า  1 2 3 4 5

0 ความคิดเห็น: